Om oss

Lammhults Folkets Hus styrelse

Ordförande

Urban Blücher

 

Kassör

Ing-Marie Andersson, ersätt X med @ i mailadressen

infoXlammhultsfolketshus.se

Sekreterare

chris Jangelöv, ersätt X med @ i mailadressen

infoXlammhultsfolketshus.se

Övriga styrelsemedlemmar

Jessica Gustavsson

Agneta Adolfsson
Daniel Hjertonsson
chris Jangelöv
Ing-Marie Andersson
Henrik Johansson
Helga Solhäll

Suppleanter

Nellie Blomström
Anne Helmersson

Daniel Björnholm

Mer om Lammhult och Lammhultstrakten

Besök lammhult.info